nginx config Archive

Hướng dẫn tinh chỉnh Nginx để nâng cao hiệu suất VPS

May 5th, 2014 by 2 Comments | Last Modified: August 11th, 2014
Huong dan config nginx để có hiệu suất tối đa trên VPS

Website của bạn ngày càng phát triển, lượng truy cập ngày một tăng và bạn thấy VPS của mình không đủ đáp ứng với lượng truy cập hiện tại. Bạn hãy thử tối ưu cho VPS của mình xem sao. Cách tối ưu nó không khó và bạn sẽ thấy website của mình hoạt động […]

KHUYẾN MẠI ĐẶC BIỆT ! VULTR Đang Tặng 52 USD Cho Tài Khoản Mới ! GET COUPON NOW
Hello. Add your message here.