nginx rules Archive

Bảo vệ file tránh bị ăn cắp băng thông trên Nginx – Hotlink Protection

July 12th, 2014 by 6 Comments | Last Modified: October 14th, 2015
hotlink-protection-stop-an-cap-bang-thong

Nếu bạn làm một website về hình ảnh hoặc âm nhạc và bạn tự upload  nhiều hình ảnh và file nhạc upload lên đây,  thì điều bạn thực sự lo lắng khi tài nguyên băng thông của VPS tốn rất nhiều vì các website khác link đến các file media của bạn và sử dụng […]

KHUYẾN MẠI ĐẶC BIỆT ! VULTR Đang Tặng 52 USD Cho Tài Khoản Mới ! GET COUPON NOW
Hello. Add your message here.