non www Archive

Chuyển Domain từ non WWW thành WWW cho domain trên VPS sử dụng HZserver

July 10th, 2014 by 23 Comments | Last Modified: July 9th, 2015
huowng dan chuyen non www-thanh www

Trong một bài lần trước có một bạn hỏi về vấn đề thiết lập cho domain dạng www.domain.com khi truy cập. Mình thấy đây là một câu hỏi hay nên viết một bài về vấn đề này. Khi sử dụng chức năng add domain hoặc add domain + code trên HZserver, mặc định tất cả […]

KHUYẾN MẠI ĐẶC BIỆT ! VULTR Đang Tặng 52 USD Cho Tài Khoản Mới ! GET COUPON NOW
Hello. Add your message here.