opcache Archive

Hướng dẫn sử dụng chức năng “Quản lý Zend Opcache” của VPSSIM

April 13th, 2016 by 17 Comments | Last Modified: April 20th, 2016
Hướng dẫn sử dụng chức năng Quản lý Zend opcache của VPSSIM

Với  VPS có lượng RAM ít nhưng lại chạy nhiều website và bạn config RAM cho Zend Opcache không đủ để cache tất cả các file PHP thì Zend Opcache hoạt động không thực sự hiệu quả và ảnh hưởng xấu đến những site có lượng truy cập lớn. Chính vì vậy, chúng ta cần […]

Khắc phục lỗi không thể upgrade được wordpress (hay code bất kỳ), plugin hoặc themes trên VPS sử dụng VPSSIM

May 7th, 2015 by 2 Comments | Last Modified: March 24th, 2016
huong dan clear opcache

Thực ra đây không phải là wordpress hay themes hoặc plugin  không thể upgrade được lên phiên bản mới mà là bạn đã upgrade hoặc update thành công rồi nhưng hệ thống wordpress (hoặc code bạn sử dụng) đang chạy không biết. 

KHUYẾN MẠI ĐẶC BIỆT ! VULTR Đang Tặng 52 USD Cho Tài Khoản Mới ! GET COUPON NOW
Hello. Add your message here.