opcenvz Archive

Cách kiểm tra VPS của bạn đang sử dụng là KVM, XEN, OpenVZ …

November 22nd, 2014 by 4 Comments | Last Modified: November 22nd, 2014
how to check vps

Có rất nhiều dạng VPS như : KVM, XEN, OpenVZ, Parallels, Vmware … nhưng không phải ai mua VPS xong cũng biết mình đang sử dụng thuộc công nghệ ảo hóa nào.  Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xác định VPS của bạn thuộc dạng nào rất dễ dàng.

KHUYẾN MẠI ĐẶC BIỆT ! VULTR Đang Tặng 52 USD Cho Tài Khoản Mới ! GET COUPON NOW
Hello. Add your message here.