openSUSE Archive

Gia đình nhà RPM , Fedora , openSUSE , CentOS: Bạn chọn ai ?

August 24th, 2014 by 6 Comments | Last Modified: August 24th, 2014
gia-dinh-linux-chim-canh-cut-linux-

Fedora , openSUSE , CentOS thuộc họ hàng nhà linux , là những Linux distros trong số hàng trăm các bản phân phối linux có trên thị truờng hiện nay , và là 3 cái tên trên đuợc nhắc đến nhiều nhất trong “gia đình nhà RPM” . Gọi là gia đình nhà RPM vì […]

KHUYẾN MẠI ĐẶC BIỆT ! VULTR Đang Tặng 52 USD Cho Tài Khoản Mới ! GET COUPON NOW
Hello. Add your message here.