password Archive

Hướng dẫn thay đổi mật khẩu root của VPS

Posted on: 08/05/2014 Last Updated: 08/05/2014 No comments
Hướng dẫn thay đổi mật khẩu root của VPS

Bình thường sau khi bạn mua hoặc tạo một VPS, bạn sẽ nhận được một email thông báo về mật khẩu của user root trong email của bạn.  Mặc dù mật khẩu này khá an toàn nhưng nó lại rất khó nhớ do không phải bạn đặt mà do chương trình tạo VPS ngẫu nhiên tạo ra. Bạn có thể thay đổi mật khẩu này rất dễ dàng.

Hướng dẫn tạo hoặc thay đổi mật khẩu cho tài khoản root trên linux

Posted on: 03/05/2014 Last Updated: 03/05/2014 No comments
Hướng dẫn tạo hoặc thay đổi mật khẩu cho tài khoản root trên linux

Bình thường khi cài đặt linux (Ubuntu, LiLux mint, Debian…. ) cho máy tính của mình, chúng ta chỉr cài đặt mật khẩu cho user chúng ta cần dùng. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta phải sử dụng tài khoản root để có quyền cao nhất như cài đặt XAMMP chẳng hạn. Việc tạo hay thay đổi mật khẩu (password)  cho tài khoản root rất đơn giản. Bạn chỉ cần bật terminal lên (Ctrl + Alt + T) và copy lệnh sau:   sudo passwd […]

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN