Phpsysinfo Archive

Theo dõi thông tin CPU, RAM, Disc, Network… của VPS trên trình duyệt với Phpsysinfo

November 24th, 2014 by 6 Comments | Last Modified: November 24th, 2014
xem thogn tin he thong voi phpsysinfo

Có nhiều công cụ theo dõi thông tin system của VPS như sar (sysstats),lm-sensors, iostat, top, htop, collectl, nmon, nethogs… nhưng mỗi khi muốn kiểu tra các thông tin của VPS như CPU load, Free RAM… ta phải login vào SSH nếu sử dụng các tool trên. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn […]

KHUYẾN MẠI ĐẶC BIỆT ! VULTR Đang Tặng 52 USD Cho Tài Khoản Mới ! GET COUPON NOW
Hello. Add your message here.