remote desktop Archive

Hướng dẫn sử dụng chức năng “Cài đặt Remote Desktop VPS” của HZserver

July 9th, 2014 by 37 Comments | Last Modified: July 9th, 2015
huong dan remote desktop bang hzserver script

Trong HZserver, mình có tích hợp chức năng cài đặt và config tự động Remote Desktop VPS cho VPS. Khi sử dụng chức năng này, VPS của bạn sẽ được Cài đặt giao diện Desktop Cài đặt VNC Server và cấu hình tự động, tự động bật mỗi khi khởi động lại VPS Cài đặt […]

HZTUT – Cài đặt Remote Desktop VPS UBuntu/Centos trong 1 lệnh duy nhất

May 12th, 2014 by 150 Comments | Last Modified: March 10th, 2015
Hướng dẫn cài đặt Remote Destop cho VPS UBuntu bằng hztut

Mình thấy trên mang hướng dẫn rất nhiều về việc cài đặt remote destop cho VPS Ubuntu và Centos. Tuy nhiên các bước làm hơi dài và phức tạp. Vì vậy mình tạo ra HZtut giúp bạn đơn giản hóa tối đa việc cài đặt giao diện destop trên VPS, cấu hình và cài đặt […]

KHUYẾN MẠI ĐẶC BIỆT ! VULTR Đang Tặng 52 USD Cho Tài Khoản Mới ! GET COUPON NOW
Hello. Add your message here.