remote destop ubuntu Archive

Hướng dẫn cài đặt VNC và Remote Destop VPS Ubuntu

April 26th, 2014 by 3 Comments | Last Modified: April 26th, 2014
Hướng dẫn cài đặt VNC và Remote Destop VPS Ubuntu

VNC viết tắt của Virtual Network Computing, Có thể hiểu là một dịch vụ giúp ta có thẻ kết nối và điều khiển một máy tính hay một VPS, server cài hệ điều hành linux từ xa. Dịch vụ này tương tự như dịch vụ Remote Desktop trên Windows. Bài viết dưới đây sẽ giúp […]

KHUYẾN MẠI ĐẶC BIỆT ! VULTR Đang Tặng 52 USD Cho Tài Khoản Mới ! GET COUPON NOW
Hello. Add your message here.