root Archive

Các bước setup cơ bản bảo mật cho VPS UBuntu trước khi sử dụng

May 16th, 2014 by 2 Comments | Last Modified: August 11th, 2014
Các bước setup cơ bản bảo mật cho VPS UBuntu  trước khi sử dụng

Trong bài viết này, bạn sẽ được hướng dẫn những điều cần phải làm trên một VPS/Server trước khi bạn sẵn sàng cài đặt và cấu hình để chứa các files, dữ liệu và chạy website trên nó.  Nói đơn giản hơn, những bước này bạn nên thực hiện trên VPS/Server Ubuntu trước khi cài […]

Hướng dẫn thay đổi mật khẩu root của VPS

May 8th, 2014 by No comments | Last Modified: May 8th, 2014
Hướng dẫn thay đổi mật khẩu root của VPS

Bình thường sau khi bạn mua hoặc tạo một VPS, bạn sẽ nhận được một email thông báo về mật khẩu của user root trong email của bạn.  Mặc dù mật khẩu này khá an toàn nhưng nó lại rất khó nhớ do không phải bạn đặt mà do chương trình tạo VPS ngẫu nhiên […]

Hướng dẫn tạo hoặc thay đổi mật khẩu cho tài khoản root trên linux

May 3rd, 2014 by No comments | Last Modified: May 3rd, 2014
Hướng dẫn tạo hoặc thay đổi mật khẩu cho tài khoản root trên linux

Bình thường khi cài đặt linux (Ubuntu, LiLux mint, Debian…. ) cho máy tính của mình, chúng ta chỉr cài đặt mật khẩu cho user chúng ta cần dùng. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta phải sử dụng tài khoản root để có quyền cao nhất như cài đặt XAMMP chẳng hạn. Việc tạo hay […]

KHUYẾN MẠI ĐẶC BIỆT ! VULTR Đang Tặng 52 USD Cho Tài Khoản Mới ! GET COUPON NOW
Hello. Add your message here.