ShellShock Archive

Centos: Bug bash ShellShock được phát hiện – Cập nhật bản vá lỗi ngay !

September 30th, 2014 by 6 Comments | Last Modified: September 30th, 2014
cap nhat ban va loi centos

Một lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng đã được phát hiện trong BASH cho phép hacker có thể thực thi các lệnh trên VPS của bạn mà không cần đăng nhập vào tài khoản người dùng root hay tài khoản có quyền root trên Centos. Nhờ lỗ lực của nhóm phát triển RedHat/CentOS mà lỗi […]

KHUYẾN MẠI ĐẶC BIỆT ! VULTR Đang Tặng 52 USD Cho Tài Khoản Mới ! GET COUPON NOW
Hello. Add your message here.