speedtest Archive

Hướng dẫn kiểm tra tốc độ internet bằng lệnh Terminal

April 28th, 2014 by No comments | Last Modified: April 28th, 2014
huong-dan-kiem-tra-toc-do-internet-bang-lenh-terminal-601

Ta có thể kiểm tra tốc độ đường truyền internet trên Ubuntu 14.04, 13.10, 13.04, 12.04  bằng Speedtest-cli. Cách làm như sau: Bạn mở Terminal, copy và pate các lệnh 1. cài đặt python-pip sudo apt-get install python-pip 2. Cài đặt speedtest-cli sudo pip install speedtest-cli 3. Cài đặt speedtest-cli bằng easy_install easy_install speedtest-cli wget […]

KHUYẾN MẠI ĐẶC BIỆT ! VULTR Đang Tặng 52 USD Cho Tài Khoản Mới ! GET COUPON NOW
Hello. Add your message here.