SSL Let’s Encrypt Archive

Hướng dẫn sử dụng chức năng “Cài Đặt SSL – Let’s Encrypt” của VPSSIM

Posted on: 24/09/2016 Last Updated: 07/12/2017 198 Comments

Trong thông báo gần đây của Google, sắp tới google sẽ giảm thứ hạng các website có chức năng login, các diễn đàn hay các trang thương mại điện tử … nếu không sử dụng chứng chỉ SSL. Ngoài ra, để tăng tốc độ website, bạn nên cài đặt SSL cho website của mình để tăng tốc độ truy cập cho website. VPSSIM hỗ trợ cài đặt chứng chỉ SSL Let’s Encrypt cho website hoàn toàn tự động. Chỉ cần nhập tên website, sau đó […]

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN