terminal Archive

Tạo script tự động đăng nhập SSH nhiều VPS trên OSX

March 19th, 2016 by No comments | Last Modified: March 19th, 2016
nano server

Trong bài viết trước mình có đề cập tới cách  tạo bash script tự động đăng nhập SSH nhiều VPS trên Linux, trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn cách thực hiện tạo bash script này trên OSX.

Hướng dẫn sử dụng PUTTY và Terminal để đăng nhập, điều khiển và cài đặt VPS qua SSH

July 9th, 2014 by No comments | Last Modified: March 24th, 2016
huong dan su dung putty và terminal ket noi SSH toi vps server

Có nhiều bạn email hỏi mình cách login SSH vào VPS nên hôm nay mình sẽ viết một bài hướng dẫn cách login vào VPS qua SSH. Bài viết này là bài hết sức cơ bản, đáng ra nó phải là một trong những bài viết đầu tiên trong phần hướng dẫn sử dụng VPS. […]

Hướng dẫn sửa lỗi không login SSH vào VPS được sau khi Destroy và tạo lại VPS mới cùng IP

May 9th, 2014 by No comments | Last Modified: August 7th, 2014
Hướng dẫn sửa lỗi không login vào được VPS sau khi Destroy và tạo lại VPS trên DO trên Ubuntu

Nếu bạn sử dụng Ubuntu và đăng nhập vào VPS trên Digitalocean bằng Terminal, bạn sẽ không thể đăng nhập vào VPS được khi bạn vừa Destroy VPS đó trong Control Panel của nhà cung cấp VPS và tạo lại VPS khác có cùng địa chỉ IP. Khi đăng nhập vào VPS bằng Terminal qua […]

KHUYẾN MẠI ĐẶC BIỆT ! VULTR Đang Tặng 52 USD Cho Tài Khoản Mới ! GET COUPON NOW
Hello. Add your message here.