thay mật khẩu đăng nhập linux Archive

Hướng dẫn phục hồi mật khẩu đăng nhập Ubuntu/Linux Mint và các hệ điều hành linux khác

May 25th, 2014 by 5 Comments | Last Modified: June 2nd, 2014
Hướng dẫn thay mật khẩu đăng nhập Ubuntu/Linux Mint và các hệ điều hành linux khác

Bạn quên mật khẩu đăng nhập của linux và bạn đã tìm đủ mọi cách nhưng vẫn không đăng nhập vào ubuntu được. Bạn nghĩ chỉ còn cách cài lại ubuntu cho máy tính của mình… và tất nhiên không cần phải vậy. Bạn không đơn độc một mình khi mắc lỗi này, rất nhiều […]

KHUYẾN MẠI ĐẶC BIỆT ! VULTR Đang Tặng 52 USD Cho Tài Khoản Mới ! GET COUPON NOW
Hello. Add your message here.