thêm subdomain vào vps Archive

Vấn đề tạo và Thêm subdomain vào VPS có sử dụng VPSSIM

August 6th, 2015 by 13 Comments | Last Modified: August 28th, 2016
huong-dan-chinh-sua-subdomain-vps

Trong bài viết trước mình có  Hướng dẫn trỏ subdomain tới bất kỳ folder nào trên VPS sử dụng VPSSIM , trong bài viết tiếp theo này mình sẽ nói rõ hơn về  vấn đề tạo và thêm subdomain vào VPS có sử dụng VPSSIM để cài đặt và quản lý.

KHUYẾN MẠI ĐẶC BIỆT ! VULTR Đang Tặng 52 USD Cho Tài Khoản Mới ! GET COUPON NOW
Hello. Add your message here.