timezone Archive

Hướng dẫn sử dụng chức năng “Cài Đặt Server Timezone”

Posted on: 05/12/2017 Last Updated: 05/12/2017 No comments
Hướng dẫn sử dụng chức năng "Cài Đặt Server Timezone"

Hệ điều hành Centos được cập nhật liên tục và chúng ta cũng phải update nó để fix các lỗi đang tồn tại cũng như cải thiện hiệu suất VPS nhưng đôi khi xảy ra lỗi múi giờ của VPS bị sai so với trước khi update. Nếu điều này xảy ra sẽ dẫn đến tình trạng chúng ta config giờ sao lưu tự động bị sai so với thực tế. 

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN