upgrade Archive

Sửa lỗi không thể upgrade lại được Ubuntu 14.04 sau khi upgrade lỗi

May 10th, 2014 by No comments | Last Modified: May 10th, 2014
Hướng dẫn cập nhật nâng cấp Ubuntu, Linux Mint và phần mềm lên phiên bản mới nhất

Bạn đang tiến hành nâng cấp ubuntu từ phiên bản cũ hơn lên phiên bản 14.04 nhưng quá trình upgrade bị gặp lỗi và dừng lại. Bạn thử upgrade lại nhưng bị lỗi và không thể upgrade được nữa. Dưới đây là cách khắc phục Bạn vào Terminal và sử dụng các lệnh sau sudo […]

KHUYẾN MẠI ĐẶC BIỆT ! VULTR Đang Tặng 52 USD Cho Tài Khoản Mới ! GET COUPON NOW
Hello. Add your message here.