video hzserver Archive

[ Video ] – Sử dụng chức năng Check DDOS và Block IP DDOS trong HZserver

Posted on: 03/07/2014 Last Updated: 09/07/2015 3 Comments

Đây là video hướng dẫn các bạn sử dụng chức năng Check DDOS và Block IP DDOS của HZserver. Để xem hướng dẫn về chức năng này bằng text và hình ảnh bạn truy cập link sau: Hướng dẫn sử dụng chức năng Check DDOS + Block IP DDOS trong HZserver Để xem các video hướng dẫn khác, bạn hãy vào menu phía trên nhé ! Chúc bạn thành công.

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN