virtualmin Archive

Hướng dẫn cài đặt Virtualmin trên VPS Centos

May 21st, 2014 by No comments | Last Modified: May 21st, 2014
Hướng dẫn cài đặt Virtualmin trên VPS Centos

Hướng dẫn cài đặt Virtualmin trên VPS CentosMình luôn khuyến khích sử dụng Servertut hoặc Centminmod để cài đặt làm controlpanel cho VPS để không bị ảnh hưởng tới hiệu suất VPS. Nhưng nhược điểm của 2 cái này đó là bạn không thể tạo ra các gói host con để chia sẻ dùng chung. […]

KHUYẾN MẠI ĐẶC BIỆT ! VULTR Đang Tặng 52 USD Cho Tài Khoản Mới ! GET COUPON NOW
Hello. Add your message here.