Webmin Archive

Hướng dẫn cài đặt Webmin trên VPS CentOS 7

October 30th, 2014 by 8 Comments | Last Modified: October 30th, 2014
Install Webmin on CentOS 7

Để VPS có hiệu suất tốt nhất, bạn có thể sử dụng HZserver để cài đặt, tối ưu và quản lý VPS.  Nhưng với một số bạn chưa làm quen với Nginx được, chúng ta có thể thử  sử dụng webmin để cài đặt VPS. Webmin giúp quản lý DNS, DHCP, MySQL server, PostgrSQL và […]

KHUYẾN MẠI ĐẶC BIỆT ! VULTR Đang Tặng 52 USD Cho Tài Khoản Mới ! GET COUPON NOW
Hello. Add your message here.