xóa website vps Archive

VPSSIM update 2.2.7 – Thêm lựa chọn xóa database khi remove website khỏi VPS

April 11th, 2016 by 19 Comments | Last Modified: August 28th, 2016
xoa website sau khi backup code va database thanh cong

Để đơn giản hóa việc xóa website mà không cần thực hiện thêm thao tác xóa database, mình update VPSSIM lên 2.2.7, hỗ trợ lựa chọn thao tác xử lý database khi xóa website khỏi VPS. Chức năng mới này chỉ hỗ trợ wordpress website. Với các code khác, có thể mình sẽ tìm hiểu […]

KHUYẾN MẠI ĐẶC BIỆT ! VULTR Đang Tặng 52 USD Cho Tài Khoản Mới ! GET COUPON NOW
Hello. Add your message here.