zend opache blacklist Archive

Hướng dẫn sử dụng chức năng “Quản lý Zend Opcache” của VPSSIM

April 13th, 2016 by 17 Comments | Last Modified: April 20th, 2016
Hướng dẫn sử dụng chức năng Quản lý Zend opcache của VPSSIM

Với  VPS có lượng RAM ít nhưng lại chạy nhiều website và bạn config RAM cho Zend Opcache không đủ để cache tất cả các file PHP thì Zend Opcache hoạt động không thực sự hiệu quả và ảnh hưởng xấu đến những site có lượng truy cập lớn. Chính vì vậy, chúng ta cần […]

KHUYẾN MẠI ĐẶC BIỆT ! VULTR Đang Tặng 52 USD Cho Tài Khoản Mới ! GET COUPON NOW
Hello. Add your message here.