Zend opcache Archive

Hướng dẫn sử dụng chức năng “Quản lý Zend Opcache” của VPSSIM

April 13th, 2016 by 17 Comments | Last Modified: April 20th, 2016
Hướng dẫn sử dụng chức năng Quản lý Zend opcache của VPSSIM

Với  VPS có lượng RAM ít nhưng lại chạy nhiều website và bạn config RAM cho Zend Opcache không đủ để cache tất cả các file PHP thì Zend Opcache hoạt động không thực sự hiệu quả và ảnh hưởng xấu đến những site có lượng truy cập lớn. Chính vì vậy, chúng ta cần […]

Khắc phục lỗi không thể upgrade được wordpress (hay code bất kỳ), plugin hoặc themes trên VPS sử dụng VPSSIM

May 7th, 2015 by 2 Comments | Last Modified: March 24th, 2016
huong dan clear opcache

Thực ra đây không phải là wordpress hay themes hoặc plugin  không thể upgrade được lên phiên bản mới mà là bạn đã upgrade hoặc update thành công rồi nhưng hệ thống wordpress (hoặc code bạn sử dụng) đang chạy không biết. 

Hướng dẫn sử dụng chức năng “Quản lý Zend Opcache” của HZserver

October 11th, 2014 by 6 Comments | Last Modified: July 9th, 2015
quan ly zend opcache

Để tăng hiệu suất VPS, trong quá trình cài đặt HZserver, Zend Opcache được cài đặt để làm trình cache php mặc định trên VPS.  Trong HZserver menu có chức năng Quản lý Zend Opcache, giúp bạn tắt, bật, clear cache php hay config RAM dành cho trình cache PHP này.

Hướng dẫn cấu hình Zend Opcache để tối ưu hiệu suất VPS

July 2nd, 2014 by 29 Comments | Last Modified: March 24th, 2016
Cau hinh opache de vps dat hieu suat tot nhat

Trình cache php Opcache hiện đang được mình tích hợp vào trong VPSSIM thành trình PHP cache mặc định. Đây là một trình cache PHP rất tốt, giá trị hit rate gần đạt 100%. Khi bạn sử dụng VPSSIM để cài đặt Webserver, VPSSIM đã config Opcache tự động, với các giá trị phù hợp […]

KHUYẾN MẠI ĐẶC BIỆT ! VULTR Đang Tặng 52 USD Cho Tài Khoản Mới ! GET COUPON NOW
Hello. Add your message here.