Hosting Tribunal Blog

We want to make the hosting industry better!

header image
pagespeed-la-gi

Pagespeed là gì? Cách tăng Pagespeed của trang với clouding

Một trong những yếu tố SEO quan trọng và cần thiết nhất là pagespeed. Khi chiến dịch SEO khỏi động, Pagespeed (tốc độ tải trang) luôn đứng đầu trong danh mục cần được ưu tiên và kiểm tra trước. Pagespeed là gì? Khái niệm pagespeed Pagespeed (tạm dịch: tốc độ trang) là sản phẩm của […]

Read More
yoast-seo-la-gi

Yoast SEO là gì? Chức năng của plugin Yoast SEO WordPress

Yoast SEO là công cụ phổ biến nhất trong lĩnh vực SEO. Plugin này hỗ trợ người dùng tối ưu các thành phần SEO cho trang web một cách hiệu quả. Yoast SEO là gì? Yoast SEO ra đời vào năm 2010 được sáng lập bởi Team Yoast với tên gọi cũ là SEO by […]

Read More
post image

Cách tăng giới hạn upload cho plugin All in One WP Migration

All in One WP Migration là một Plugins khá phổ biến trong vấn đề sử dụng cho việc di chuyển website của bạn hoặc việc khởi tạo các Backup cho dữ liệu của mình. Tuy nhiên việc sử dụng Plugins này đôi lúc sẽ gặp một số khó khăn liên quan tới “Yêu cầu hệ […]

Read More