Hosting Tribunal Blog

We want to make the hosting industry better!

header image
post image

Cách tăng giới hạn upload cho plugin All in One WP Migration

All in One WP Migration là một Plugins khá phổ biến trong vấn đề sử dụng cho việc di chuyển website của bạn hoặc việc khởi tạo các Backup cho dữ liệu của mình. Tuy nhiên việc sử dụng Plugins này đôi lúc sẽ gặp một số khó khăn liên quan tới “Yêu cầu hệ […]

Read More
post image

Cách xóa comment trên website WordPress

WordPress là một nền tảng tuyệt vời cho phép người làm website và người dùng của mình tương tác với nhau thông qua hình thức “Comment”, với hinh thức này người dùng có thể để lại phản hồi, thông tin cá nhân của họ để trao đổi hay hỏi đáp một vấn đề nào đó […]

Read More
post image

Cách set quyền File Permission trên Hosting

File Permission là gì ? Hiểu một cách đơn giản nhất thì File Permission giúp hệ thống quyết định và phân quyền tệp tin đối với vai trò khác nhau, và đối với từng khả năng đọc, ghi và sửa đổi các thông tin khác nhau trên hệ thống. Ví dụ một người dùng A […]

Read More