CMS là gì? Top 5 CMS lớn nhất hiện nay

CMS là gì? Đâu là những CMS lớn nhất hiện nay? Đối tượng nào nên sử dụng CMS? Nếu đang thắc mắc về những vấn đề liên quan đến CMS, bạn chắc chắn không thể bỏ qua bài viết dưới đây cùng Hosting AZ.

Giới thiệu tổng quan về CMS

CMS là gì?

CMS (Content Management SystemHệ thống quản lý nội dung) là một ứng dụng phần mềm hoặc tập hợp các chương trình liên quan được sử dụng để tạo, quản lý và xuất bản nội dung kỹ thuật số, thường dành cho các trang web.

cms-la-gi

Một CMS cho phép người dùng không có kỹ thuật thực hiện các thay đổi đối với nội dung của trang web mà không cần phải viết bất kỳ mã nào, giúp dễ dàng cập nhật trang web và phù hợp hơn. Nó cũng cung cấp một kho lưu trữ trung tâm để lưu trữ và sắp xếp các tài sản kỹ thuật số như văn bản, hình ảnh, video và tài liệu.

Một số nền tảng CMS phổ biến bao gồm WordPress, Joomla, Drupal và Magento. Các hệ thống này khác nhau về tính năng, dễ sử dụng và đối tượng mục tiêu, vì vậy điều quan trọng là phải chọn một CMS phù hợp với nhu cầu của tổ chức hoặc dự án của bạn.

Nguyên lý hoạt động của CMS

CMS) hoạt động bằng cách tách nội dung của trang web khỏi phần trình bày và cấu trúc bên dưới. Điều này cho phép người dùng không có kỹ thuật thêm, chỉnh sửa và xóa nội dung thông qua giao diện thân thiện với người dùng mà không cần phải hiểu HTML, CSS hoặc các công nghệ phát triển web khác.

Dưới đây là tổng quan cơ bản về cách thức hoạt động của một CMS:

 • Content Creation (Tạo nội dung): Người dùng tạo nội dung bằng trình chỉnh sửa WYSIWYG (What You See Is What You Get), cung cấp giao diện đơn giản để định dạng văn bản, thêm hình ảnh và các yếu tố khác. Nội dung được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu.
 • Template Management (Quản lý mẫu): CMS sử dụng các mẫu để kiểm soát giao diện tổng thể của trang web. Các mẫu xác định bố cục và cấu trúc của các trang và có thể được tùy chỉnh khi cần.
 • Content Managament (Quản lý nội dung): CMS cung cấp một kho lưu trữ tập trung cho tất cả nội dung của trang web, cho phép người dùng dễ dàng tìm kiếm, sắp xếp và quản lý nội dung đó. Người dùng có thể tạo các trang mới, chỉnh sửa các trang hiện có và xóa nội dung nếu cần.
 • Publish and Render (Xuất bản và hiển thị): Khi người dùng yêu cầu một trang, CMS sẽ truy xuất nội dung phù hợp từ cơ sở dữ liệu và kết hợp nội dung đó với mẫu có liên quan để tạo HTML cuối cùng được gửi tới trình duyệt của người dùng.

Bằng cách sử dụng CMS, các tổ chức có thể giảm thời gian và chuyên môn kỹ thuật cần thiết để duy trì và cập nhật trang web của họ, cho phép họ tập trung vào việc tạo và xuất bản nội dung chất lượng cao.

cms-la-gi

Một số thành phần chính của CMS

CMS thường bao gồm một số thành phần hoạt động cùng nhau để quản lý nội dung của trang web:

 • Database (cơ sở dữ liệu): Cơ sở dữ liệu được sử dụng để lưu trữ nội dung của trang web, bao gồm văn bản, hình ảnh, video và các tài sản kỹ thuật số khác. Cơ sở dữ liệu thường được triển khai bằng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) như MySQL hoặc PostgreSQL.
 • Back-end interface (Giao diện back-end): Giao diện back-end được người biên tập nội dung và quản trị viên sử dụng để quản lý nội dung được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu. Nó thường bao gồm một giao diện thân thiện với người dùng để thêm, chỉnh sửa và xóa nội dung, cũng như các công cụ để sắp xếp và phân loại nội dung.
 • Content editor (Trình chỉnh sửa nội dung): Trình chỉnh sửa nội dung là giao diện WYSIWYG (What You See Is What You Get) cho phép người dùng tạo và định dạng nội dung mà không cần phải viết HTML hoặc mã khác.
 • Template (Mẫu): Mẫu kiểm soát giao diện tổng thể của trang web, xác định bố cục, cấu trúc và các yếu tố thiết kế của trang web. Các mẫu thường được tạo bằng HTML, CSS và JavaScript và có thể được tùy chỉnh khi cần.
 • Render engine (Công cụ kết xuất): Công cụ kết xuất chịu trách nhiệm kết hợp nội dung được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu với mẫu có liên quan để tạo HTML cuối cùng được gửi tới trình duyệt của người dùng.
 • Search and Retrieval (Tìm kiếm và truy xuất): Một CMS thường bao gồm thành phần tìm kiếm và truy xuất cho phép người dùng tìm kiếm và truy xuất các phần nội dung cụ thể từ cơ sở dữ liệu.
 • Security (Bảo mật): Một CMS nên có các tính năng bảo mật tích hợp sẵn để bảo vệ chống truy cập trái phép và các cuộc tấn công độc hại. Điều này thường bao gồm các cơ chế xác thực và ủy quyền, cũng như các công cụ để quản lý vai trò và quyền của người dùng.

Bằng cách tích hợp các thành phần này, CMS cung cấp một nền tảng mạnh mẽ để quản lý nội dung của trang web, cho phép các tổ chức tập trung vào việc tạo và xuất bản nội dung chất lượng cao, đồng thời tự động hóa nhiều tác vụ kỹ thuật và quản trị liên quan đến việc duy trì trang web.

Top 5 CMS lớn nhất hiện nay

#1. WordPress

WordPress là một hệ thống quản lý nội dung (CMS) mã nguồn mở và miễn phí được sử dụng rộng rãi để xây dựng các trang web và blog. Nó được phát hành lần đầu tiên vào năm 2003 và kể từ đó đã trở thành một trong những nền tảng CMS phổ biến nhất trên thế giới, với hàng triệu trang web và blog được cung cấp bởi WordPress.

WordPress được biết đến với tính dễ sử dụng, các tùy chọn tùy chỉnh linh hoạt và cộng đồng người dùng và nhà phát triển lớn, những người đóng góp các plugin và chủ đề có thể được sử dụng để mở rộng chức năng của nó. Với WordPress, người dùng có thể tạo nhiều loại trang web khác nhau, bao gồm blog cá nhân, trang web kinh doanh, danh mục đầu tư, cửa hàng trực tuyến, v.v.

WordPress được sử dụng bởi các cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và các tổ chức lớn, làm cho nó trở thành một trong những nền tảng CMS linh hoạt và linh hoạt nhất hiện có.

cms-la-gi

#2. Joomla

Joomla là một hệ thống quản lý nội dung (CMS) mã nguồn mở và miễn phí được sử dụng để xây dựng trang web, cửa hàng trực tuyến và các ứng dụng dựa trên web khác. Nó được phát hành lần đầu tiên vào năm 2005 và kể từ đó đã trở thành một trong những nền tảng CMS phổ biến nhất trên thế giới, với một cộng đồng lớn người dùng và nhà phát triển đóng góp các tiện ích mở rộng và mẫu để mở rộng chức năng của nó.

Joomla được sử dụng bởi nhiều tổ chức, từ các doanh nghiệp nhỏ đến các doanh nghiệp lớn, làm cho nó trở thành một nền tảng linh hoạt và linh hoạt để xây dựng các trang web và ứng dụng dựa trên web.

cms-la-gi

#3. Drupal

Drupal là một hệ thống quản lý nội dung (CMS) mã nguồn mở và miễn phí được sử dụng để xây dựng trang web, cửa hàng trực tuyến và các ứng dụng dựa trên web khác. Nó được phát hành lần đầu tiên vào năm 2001 và kể từ đó đã trở thành một trong những nền tảng CMS phổ biến nhất trên thế giới, với một cộng đồng lớn người dùng và nhà phát triển đóng góp các mô-đun và chủ đề để mở rộng chức năng của nó.

Drupal được sử dụng bởi nhiều tổ chức, từ doanh nghiệp nhỏ đến doanh nghiệp lớn, khiến nó trở thành nền tảng đa năng và linh hoạt để xây dựng trang web và ứng dụng dựa trên web.

cms-la-gi

#4. Magento

Magento là một nền tảng thương mại điện tử và hệ thống quản lý nội dung (CMS) mã nguồn mở và miễn phí được sử dụng để xây dựng các cửa hàng trực tuyến. Nó được phát hành lần đầu tiên vào năm 2008 và kể từ đó đã trở thành một trong những nền tảng thương mại điện tử phổ biến nhất trên thế giới, với một cộng đồng lớn người dùng và nhà phát triển đóng góp các tiện ích mở rộng và chủ đề để mở rộng chức năng của nó.

Magento được sử dụng bởi nhiều doanh nghiệp, từ các công ty mới thành lập nhỏ đến các doanh nghiệp lớn, làm cho nó trở thành một nền tảng linh hoạt và linh hoạt để xây dựng các cửa hàng trực tuyến.

cms-la-gi

#5. Shopify

Shopify là một nền tảng thương mại điện tử và hệ thống quản lý nội dung (CMS) dựa trên đám mây được sử dụng để xây dựng các cửa hàng trực tuyến. Nó được phát hành lần đầu tiên vào năm 2006 và kể từ đó đã trở thành một trong những nền tảng thương mại điện tử phổ biến nhất trên thế giới, với một cộng đồng lớn người dùng và nhà phát triển đóng góp các chủ đề và plugin để mở rộng chức năng của nó.

Shopify được nhiều doanh nghiệp sử dụng, từ công ty mới thành lập nhỏ đến doanh nghiệp lớn, khiến Shopify trở thành nền tảng đa năng và linh hoạt để xây dựng cửa hàng trực tuyến. Ngoài ra, tính dễ sử dụng và quy trình thiết lập hợp lý khiến nó trở thành lựa chọn phổ biến cho các doanh nghiệp muốn ra mắt cửa hàng trực tuyến một cách nhanh chóng và dễ dàng.

cms-la-gi

Kết luận

CMS là một phần mềm máy tính được sử dụng để quản lý, thay đổi, và xuất bản nội dung trên website. Những CMS lớn nhất hiện nay bao gồm WordPress, Joomla, Drupal, Magento và Shopify. Tất cả các CMS này cung cấp một công cụ dễ sử dụng, linh hoạt và mạnh mẽ cho phép bạn tạo và quản lý một website hoàn chỉnh. Bạn cũng có thể sử dụng các tính năng và chức năng mở rộng để tùy chỉnh website theo ý muốn của bạn.

Những câu hỏi thường gặp

Lợi ích quan trọng của CMS là gì?

Một CMS có thể đơn giản hóa quy trình xuất bản và quản lý nội dung số, giảm thời gian và tài nguyên cần thiết.
Nó cũng có thể cung cấp một nơi tập trung để quản lý nhiều loại nội dung và cải thiện tổ chức và cấu trúc tổng thể của một trang web.
Ngoài ra, nhiều CMS cung cấp các công cụ SEO tích hợp, tính năng bảo mật và hệ thống quản lý người dùng.

Trang web nào phù hợp với CMS?

Bất kỳ loại trang web nào yêu cầu cập nhật hoặc xuất bản nội dung thường xuyên đều có thể hưởng lợi từ CMS, bao gồm blog cá nhân, trang web công ty, cửa hàng trực tuyến và trang web tin tức.

CMS tự lưu trữ và CMS được lưu trữ khác nhau như thế nào?

CMS tự lưu trữ được cài đặt trên máy chủ và yêu cầu người dùng quản lý máy chủ và các bản cập nhật phần mềm.
Mặt khác, một CMS được lưu trữ được lưu trữ bởi nhà cung cấp bên thứ ba và đảm nhận việc bảo trì và cập nhật máy chủ.

Sử dụng CMS có tốn phí không?

Chi phí sử dụng CMS sẽ khác nhau tùy vào nền tảng cũng như mức độ tùy chỉnh và hỗ trợ cần thiết.
Một số CMS nguồn mở, chẳng hạn như WordPress, được sử dụng miễn phí, trong khi những CMS khác có thể tính phí hàng tháng hoặc hàng năm cho dịch vụ lưu trữ, hỗ trợ và các tính năng bổ sung.

Mọi thông tin đánh giá trên Hostingaz.vn đều được tổng hợp từ nhiều nguồn, từ khách hàng và từ trải nghiệm của các kỹ thuật viên mọi góp ý vui lòng gửi mail đến info@hostingaz.vn.